Ališan Omerbašić se rodio 25.12.2010. godine u Sarajevu. Nakon "rutinske" operacije na Dječijoj hirurgiji Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, dječak je dobio sepsu...

Ališanovi roditelji traže kliniku da izmjeste sina na liječenje, amputacija je zadnje rješenje. Nada dolazi sa Dječije klinike Schwabing u sklopu klinike u Minhenu i prof. dr. Milomira Ninkovića...

Ališanov organizam se bori sa sepsom, borba traje danima...Kao posljedica sepse javlja se odumiranje tkiva na šakama, stopalima i nosiću. Doktori na Kliničkom centru u Sarajevu predlažu amputaciju stradalih područja.

Facebook Twitter 

Bosnian Flag United Kingdom flag

Dragi naši prijatelji,

Danas ćemo Vam hronološki prikazati dijagnoze koje su Ališanu dodijeljivane od rođenja pa preko operativnog zahvata i sve dok nije otišao na liječenje u Njemačku.
U tom hronološkom pregledu molimo Vas da obratite posebnu pažnju na dijagnoze !

Kako je vrijeme prolazilo Ališanova dijagnoza se povećavala.
Dolaskom Ališana na Kliniku za dječiju hirurgiju KCUS Sarajevo od jedne male djagnoze HYDRONEPHROSIS lat. Sin. sve se pretvorilo u dijagnozu sa pet redova što znači da tu nešto nije dobro urađeno !
Ovo sad postavljamo da svima Vama malo pobliže slikovito prikažemo i upoznamo sa cjelim slučajem i borbom koju vodimo skoro pa već četri godine.

Opet Vas sve molimo da ovaj i sve druge tekstove proslijedite dalje kako bi se pored Vas i Vaši prijatelji upoznali sa slučajem Ališan Omerbašić.
Na taj način postajete naš jak medij i puno nam pomažete u borbi za istinu i pravdu.

Idemo sad redom:

25.12.2010. godine do 14.03.2011 godine: Dijagnoza Ališana od rođenja do spornog operativnog zahvata
- Po rođenju Ališan je dobio dijagnozu:
- Hydronephrosis lat. sin.
Ališan je upućen u bolnicu prema dijagnozi:
- Hydronephrosis lat. sin. Stenosis pyelouretericum lat.sin. Pyeliectasio lat.dex.

Ališan prije operativnog zahvata:

15.03.2011. godine: Dijagnoza po prijemu Ališana na Kliniku za Dječiju hirurgiju KCUS Sarajevo
- Hydronephrosis lat. sin. Stenosis pyelouretericum lat.sin. Pyeliectasio lat.dex.
- Klinička dijagnoza : Stenosis PU et ureteris lat. sin. cum. hydronephrosis
- Operativna dijagnoza : Cystoscopio

17.03.2011. godine: Dijagnoza po prijemu Ališana na Intenzivnu njegu Pedijatrijske klinike Sarajevo
- Hydronephrosis lat.sin.
- Stenosis collum pyelouretericum lat.sin. in obs. St. post cystoscopiam,
- Obs. SEPSIS

17.03.2011. godine laboratorijski nalaz hemokulture je bio:
- KLEBSIELLA PNEUMONIAE,
- ENTERECOCCUS CLOACAE,
- ENTEROCOCCUS FEACALIS

Ališan na Intenzivnoj njezi Pedijatrijske klinike Sarajevo:

08.04.2011. godine: Dijagnoza kod otpuštanja Ališana sa Intenzivne njege Pedijatrijske klinike u Sarajevu:
- Necrosis cutis et gangrena phalanges distales pedi et mani bil.
- Necrosis cutis reg.apex nasi I.dex. St.post sepsis (Gram neg. koki),
- St.post DIC,
- St.post cystoscopiam,
- Hydronephrosis lat.sin. propter stenosis collum pyelouretericum lat.sin

Posljedice koje nastaju nakon SEPSE:

Mislimo da je svima makar malo jasnije gdje je nastao propust u cijelom liječenju.

Još jednom Vas sve molimo da ovaj i sve druge tekstove proslijedite dalje kako bi se pored Vas i Vaši prijatelji upoznali sa slučajem Ališan Omerbašić.
Na taj način postajete naš jak medij i puno nam pomažete u borbi za istinu i pravdu.

Lijep pozdrav.