Ališan Omerbašić se rodio 25.12.2010. godine u Sarajevu. Nakon "rutinske" operacije na Dječijoj hirurgiji Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, dječak je dobio sepsu...

Ališanovi roditelji traže kliniku da izmjeste sina na liječenje, amputacija je zadnje rješenje. Nada dolazi sa Dječije klinike Schwabing u sklopu klinike u Minhenu i prof. dr. Milomira Ninkovića...

Ališanov organizam se bori sa sepsom, borba traje danima...Kao posljedica sepse javlja se odumiranje tkiva na šakama, stopalima i nosiću. Doktori na Kliničkom centru u Sarajevu predlažu amputaciju stradalih područja.

Facebook Twitter 

Bosnian Flag United Kingdom flag

NAPOMENA: Sadržaj koji smo postavili dozvoljen je za preuzimanje i objavljivanje u svim printanim i elektronskim medijima. Također je dozvoljen za preuzimanje i djeljenje i na svim društvenim mrežama. Ovu priliku koristim i da Vas sve pozovem da pomognete da se ova vijest proširi po cijeloj državi i svijetu. Dostupna je i engleska verzija ovog dokumenta.

Poštovani,

Nakon 33 mjesaca čekanja, dobili smo odgovor od tužiteljice Amine Ruždić - Kantonalno tužilaštvo kantona Sarajevo da iz krivične prijave i pratećih spisa proizilazi da djelo koje su počinili prijavljeni nije krivično djelo.
Ovo je skandalozna i sramna odluka od strane Kantonalnog tužilaštva i tužiteljice Amine Ruždić.
Usput možete se upoznati i sa imenima vrhunskih doktora KCUS Sarajevo koji su od Ališana napravili 100 % invalida.

Odgovor Vam prenosimo u cijelosti.

 alt

PREDMET: Obavještenje

U skladu sa članom 231. stav 4. Zakona o krivičnom postupku Federacije BiH, obavještavamo Vas da je dana 19.05.2012.godine, donesena n
Naredba da se istraga neće provoditi protiv prijavljenih mr.sci.dr. Hadžimuratović Adnana, prof.dr. Dizdarević Salahudina, mr.sci.Begić Sadete, dr. Junuzi Asmira, prim.dr. Junuzi Fedžata i NN ljekarskog i medicinskog osoblja Klinike za dječiju hirurgiju, radi krivičnog djela nesavjesno liječenje iz člana 229. KZ F BiH i krivičnog djela pomoći iz člana 232. KZ F BiH, jer iz prijave i pratećih spisa proizilazi da djelo koje su počinili prijavljeni nije krivično djelo.

Po naredbi ovog Tužilaštva provedeno je sudsko-medicinsko vještačenje koje je povjereno Centru za kontinuiranu medicinsku edukaciju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu - R Srbija, te je Nalazom i mišljenjem sudsko - medicinskog odbora Medicinskog fakulteta u Novom Sadu utvrđeno, a nakon analize kompletne medicinske dokumentacije, primjenjenih konzervativnih i hirurških metoda dijagnostike i liječenja kao i medikamentoznog pristupa liječenju, da prilikom liječenja pacijenta Omerbašić Ališana nije bilo propusta i nesavjesnog liječenja od strane uključenih ljekara. Svi postupci koji su primjenjeni u odnosu na pacijenta u skladu su sa stručnim i medicinskim stavovima koji su općeprihvačeni. Nalazom i mišljenjem je utvrđeno da je u konkretnom slučaju došlo do razvoja najtežeg oblika sepse sa multiorganskom disfunkcijom i razvojem septičkog šoka, a koje su posljedica osnovnog urođenog oboljenja i njegovog, po pravilima struke i nauke, adekvatnog dijagnostikovanja i tretmana. Nalazom i mišljenjem je nadalje utvrđeno da je pogoršanje opšteg stanja i razvoj teškog oblika sepse, pravovremeno prepoznato i promptno tretirano sa svim mjerama intenzivnog liječenja, te se primjenjeni način liječenja ne može direktno povezati sa nastalom komplikacijom u smislu nastanka sepse sa svim svojim posljedicama.

Imajući u vidu gore navedeno mišljenje izneseno u Nalazu sudsko-medicinskog odbora Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, te imajući u vidu obilježja krivičnog dijela nesavjesno liječenje iz člana 229. KZ F BiH i kričnog dijela nepružanje medicinske pomoći iz člana 232. KZ F BiH u radnjama prijavljenih nisu se stekla sva bitna obilježja ovih krivičnih dijela.

U skladu sa prednjim kao oštećenim i podnosilac prijave imate pravo podnijeti pritužbu na ovu odluku uredu tužioca kantonalnog tužilaštva u Sarajevu u roku od 8 dana od dana prijema ovog obavještenja.


  
  
                                                                                                                                                                                                       KANTONALNI TUŽILAC
                                                                                                                                                                                                               Amina Ruždić
alt