Ališan Omerbašić se rodio 25.12.2010. godine u Sarajevu. Nakon "rutinske" operacije na Dječijoj hirurgiji Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, dječak je dobio sepsu...

Ališanovi roditelji traže kliniku da izmjeste sina na liječenje, amputacija je zadnje rješenje. Nada dolazi sa Dječije klinike Schwabing u sklopu klinike u Minhenu i prof. dr. Milomira Ninkovića...

Ališanov organizam se bori sa sepsom, borba traje danima...Kao posljedica sepse javlja se odumiranje tkiva na šakama, stopalima i nosiću. Doktori na Kliničkom centru u Sarajevu predlažu amputaciju stradalih područja.

Facebook Twitter 

Bosnian Flag United Kingdom flag

Dragi prijatelji,

Nastavljamo gdje smo stali, a to je prikazivanje i dokazivanje sa argumentovanim dokazima koji jasno pokazuju da postoji osnov za krivični postupak protiv ljekara koji su se ponijeli nesavjesno i neodgovorno i neprofesionalno prema pacijentu tj. prema našem Ališanu.

Danas ćemo Vam prikazati hronološki slijed događaja za koje mi posjedujemo dokumente. U dokumentima sve lijepo piše što bi rekli crno na bijelo.
Slijed događaja se odnose na period od 14.03.2011. godine kad je Ališan primljen na Kliniku za Dječiju hirurgiju KCUS do 17.03.2011. godine kad je Ališan premješten na Intenzivnu njegu Pedijatrijske klinike Sarajevo.

Javno postavljamo pitanje svim tužiocima u našoj državi BiH, posebno Kantona Sarajevo, svim sudijama u BiH, Visokom sudskom tužilačkom vijeću, disciplinskim sudijama, političarima, ljekarima, ZAR OVO DOLE ŠTO ĆETE SAD PROČITATI NIJE DOVOLJNO PA DA SE NAPOKON POKRENE KRIVIČNI POSTUPAK ?
ZAR OVO NIJE DOVOLJNO PA DA NAPOKON NEKO U OVOJ DRŽAVI POČNE DA ODGOVARA ZA SVOJA NEDJELA?
ZAR JE DIJETE TREBALO DA UMRE PA DA SE NEKO PROBUDI I POČNE NAPOKON DA RADI SVOJ POSAO ZA KOJI JE EXTRA DOBRO PLAČEN NOVCEM NAS POREZNIH OBVEZNIKA?
IZGLEDA DA BI CIJENJENIM LJEKARIMA IŠLO U PRILOG DA JE ALIŠAN UMRO JER BI SE NA TAJ NAČIN NAJBOLJE ZATAŠKAO NJIHOV NEMAR !!! SVE BI SE ZABORAVILO ZA MJESEC DANA !!!
Možemo postaviti još milion pitanja Vama gospodo tužioci, ali imamo samo jednu molbu: MOLIMO VAS, POČNITE DA RADITE SVOJ POSAO !!!

Usput prije nego što pročitate što smo postavili, molimo Vas da ovaj tekst PROSLIJEDITE DALJE NA SVOJ ZID kako bi se što više ljudi upoznalo sa našim slučajem. Unaprijed Vam se zahvaljujemo.

14.03.2011. godine Ališan se prima na Kliniku za Dječiju hirurgiju KCUS Sarajevo.
Ališan je na prijemu DOBROG OPŠTEG STANJA. Uz prijem Ališana na kliniku prilažu se i laboratorijski nalazi EKG, RTG pulmo, laboratoriski nalazi.
Svi nalazi su u granicama referentnih vrijednosti.
Dijagnoza po prijemu na na Kliniku za Dječiju hirurgiju KCUS Sarajevo je hydronephrosis lat.sin.

15.03.2011. godine u OET anesteziji pristupi se CISTOSKOPIJI, pri kojoj se verificiraju oba ušća uretera, koja su urednog anatomskog izgleda i položaja.
Operator zahvata Cystoscopio je Prof. dr. Salahudin Dizdarević, I asistent operatora je bio mr.sci.dr. Sadeta Begić, II asistenti operatora su bili dr. Azra Halimić i dr. Asmir Jonuzi, Anesteziolog dr. Čampara, Instrumentar Amra Zubović, pomoćni instrumentar Jasna Nogo i medicinski tehničar operacione sale Azem Ćatić.
Po operativnom nalazu, kapacitet mokraćnog mjehura je 60 ml. Urin je bistar, sluznica normalno kolorisana, uretra normalno prohodna, verificiraju se oba ušća.
U lijevo ušće uretera plasira se stent, te na udaljenosti 2,5 cm od ušća prema bubregu naiđe se na suženje.
Plasira se UK sonda radi izvođenja retrogradne pijelografije, ali u toku prevoza djeteta do klinike i rentgena sonda je ispala iz lijevog uretera i više se neuspije uraditi retrogradna pijelografija.
Buđenje i rani postoperativni tok protiču zadovoljavajuće.
Nema antibiotske niti bilo koje druge terapije nakon oprativnog zahvata.
Dijete uredno mokri.
Klinička dijagnoza je bila : Stenosis PU et ureteris lat. sin. cum. hydronephrosis
Operativna dijagnoza je bila: Cystoscopio
Opertaivni zahvat nije uspio !

U noćnim satima NAKON operativnog zahvata 15.03.2011. godine na 16.03.2014 godine dijete febricira, te se u terapiju uvedu analgoantipiretici. Djetetu se daje pola ćepića Paracetamol-a.
Na prvo davanje ćepića dijete reaguje tako što je pokakio isti. Sat nakon prvog stavljanja ćepića daje se i druga polovica ćepića paracetamola koji ostaje u djetetu. Ćepić reaguje i privremeno se spušta temperatura.
Neurade se nikakve laboratorijske pretrage.
Tokom prijepodneva prvog postoperativnog dana tj. 16.03.2011. godine, dijete afebrilno, urednog lokalnog nalaza - lokalni nalaz je urađen samo površno vizuelnim pregledom dijeteta, nisu urađene nikakve konkretne pretrage krvi i krvne slike, urina itd. kako bi se utvrdila febrilnost dijeteta noć ranije.
Neurade se nikakve laboratorijske pretrage.

Dijete se otpušta na kućno liječenje uz dat savjet i preporuku o daljnjem tretmanu i kontroli nadležnog dječijeg hirurga. Preporuka se odnosi na savjet roditeljima da ukoliko se primjeti nešto neobično na dijetetu, da se vrate na kliniku Dječije hirurgije KCUS.
Dijete se otpušta bez otpusnog pisma uz obrazloženje roditeljima da isto nije gotovo jer se čeka konzilijarni sastanak sa obzirom da CISTOSKOPIJA tj. plasiranje stenta nije uspjela kod djeteta.

U kasnim popodnevnim satima (17 i 30 h) 16.03.2011. godine dijete se ponovo prima na Kliniku Dječija hirurgija KCUS zbog lošeg općeg stanja, FEBRILNOSTI (38,5 C), kože blijede, mjestimično marmorizirane, sa lividnim okrajinama.
Ordinirajući ljekar po ponovnom prijemu na Kliniku za Dječiju hirurgiju KCUS je dr. Nusret Popović.
Abdomen-prednji trbušni zid je u nivou ravni grudnog koša, palpatorno mehak desni hemiabdome, a u lijevom hemiabdomen većim dijelom u gornjem kvadrantu palpira se loptasta tumefakcija elastično napetog zida bolna pri palpaciji.
Odmah po prijemu plasira se urinarni kateter, tipa Foley 6 Ch, na koji se dobije oko 10 ml bistrog svijetlo-žutog urina. Urade se labarotorijske analize.
Uz konsultaciju i nadzor dežurnog pedijatra ordinirana infuziona terapija kristaloida, koloida (albumini 20%, SSP), korekcija acidobaznog statusa (bikarbonati), korekcija hipoglikemije, dvojna antibiotska terapija Amikacina 80 mg i Mirocef 3x100 mg. Uradi se EHO abdomena i urotrakta i RTG nativnog abdomena.
Dijete stenje i pored uključene dvojne antibiotske terapije.
Na navedenu terapiju stanje bez poboljšanja, te se u dogovoru sa dežurnim pedijatrom i intenzivistom indicira premještaj na Intenzivnu njegu Pedijatrijske klinike u Sarajevu.

17.03.2011. godine u 1 sat i 30 minuta dijete se prima na Intenzivnu njegu Pedijatrijske klinike u Sarajevu.

Premještanjem dijeteta u noći 17.03.2011. godine sa Klinike za Dječiju hirurgiju KCUS na Intenzivnu njegu Pedijatrijske klinike u Sarajevu, dijete se otpušta sa Klinike za Dječiju hirurgiju KCUS sa dijagnozom:
STENOSIS PYELOURETERIS LAT. SIN.
HYDRONEPHROSIS LAT. SIN. TERMINALIS.
SEPSIS

Zar treba od ovoga više dokaza? Gospodo tužioci pročitajte samo dijagnoze od prijema na kliniku pa sve do kraja liječenja i sve će vam se samo kazati. Za ovo netreba puno pameti, treba samo malo hrabrosti i dobra volja.
Ako mi imamo hrabrosti prozivati puno Imena i Prezimena, šta je kod vas problem? Koga Vi štitite i branite? 

Nas građane očito niko neštiti !!!